Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
Pobierz aplikację

Pobierz
aplikację mobilną:

Pobierz naszą aplikację

Najbliższe kursy
KPP

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Recertyfikacja

Kurs dwudniowy rozpoczyna się w sobotę o godzinie 9:00 spotykamy się przed bosmanatem przystani jachtowej "Marina Gdynia" al. Jana Pawła II 13a Gdynia.

Egzamin odbywa się w pierwszy następny piątek od daty rozpoczęcia kursu o godzinie 7:45 zbiórka w Przystani Jachtowej Marina Gdynia

Prosimy o zapisywanie się przez stronę internetową.

 ZASADY I TRYB NABORU OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO SZKOLENIA

   Warunkiem przyjęcia kandydata na szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest:

 -  wypełnienie zapisanie się na kurs i wypełnie formularza zgłoszeniowego, 

 - posiadanie pełnych zdolność do czynności prawnych,

 - ukończony 18 rok życia.


 Zapisz się na kurs

Po zapisaniu się na kurs i wypełnieniu formularza elektronicznie otrzymujesz dotęp do materiałów wykorzystywanych podczas kursu.
 

Zajęcia i wymagania egzaminacyjne opisane są w poniższych plikach:

 Program Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 Regulamin organizacyjny kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

Fundusze europejskie